Tarieven

DX Legal hanteert het navolgende tarievenstelsel, gebaseerd op een basisuurtarief voor 2019 van € 185,- excl. BTW:

  • Factor 0,6: eenvoudige incassowerkzaamheden (correspondentie en overleg aangaande de sommatiefase, onderzoek verhaalsmogelijkheden, betalingsregeling treffen en monitoren), wat neerkomt op € 111,- excl. BTW per uur.
  • Factor 0,8: opstellen of updaten algemene voorwaarden, treffen executiemaatregelen (bijv. het leggen van beslag of aanvragen faillissement); wat neerkomt op € 148,- excl. BTW per uur.
  • Factor 1,0: reguliere werkzaamheden (opstellen contracten en voeren van besprekingen en juridische procedures, juridische advieswerkzaamheden); wat neerkomt op € 185,- excl. BTW per uur.
  • Factor 0,5: reistijd; wat neerkomt op € 92,50 excl. BTW per uur.

Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van DX Legal van toepassing.