Curator aansprakelijk voor verboden onderverhuur

Woensdag 03 mei 2017
Een curator verkoopt de inventaris en voorraden van een failliete winkel aan een opkoper en -  in de periode dat de curator nog over het pand beschikt - staat hij erin toe dat de opkoper vanuit het winkelpand de goederen verder verkoopt. De verhuurder vond dat er sprake was van contractueel verboden onderverhuur en stelde de curator hiervoor aansprakelijk, zowel zakelijk als privé. De rechtbank was dit met de verhuurder eens: een curator heeft hierin geen vrijheid, is gebonden aan het contract en is zodanig onzorgvuldig bij schending daarvan, dat hij persoonlijk aansprakelijk is voor alle schade.

Advies van DX Legal: Als een huurder failleert, mag een curator in principe nog drie maanden gebruik maken van het pand. Of de huur over deze periode alsnog wordt betaald, is nog maar zeer de vraag. Ondertussen zou de curator een financieel voordeel (nl. hogere verkoopprijs) kunnen krijgen doordt hij zonder enige waarborg of compensatie voor de verhuurder, de ruimte zonder toestemming aan een (voor de verhuurder) volslagen onbekende derde partij in gebruik geeft. Echter, in nagenoeg alle huurcontracten is een verbod op onderverhuur opgenomen. Roep dit in!